Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat ochrony prywatności oraz sposobu przetwarzania przez J2 Lidia Jakubowska, ul. Podgórna 13, 05-822 Milanówek (dalej jako „My“) danych.

 1. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 28 września 2018r.
 2. Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie do Regulaminu.
 3. Korzystając ze Sklepu, w tym go przeglądając akceptujesz warunki Regulaminu i Polityki Prywatności. Pojęcia użyte w Polityce Prywatności należy interpretować zgodnie z Regulaminem chyba, że ich znaczenie zostało wytłumaczone w niniejszym dokumencie.

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”) oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (np. ustawa o ochronie danych osobowych).

II. W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

 1. realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
 2. obsługi zapytań związanych z realizacją usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),
 3. obsługi reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
 4. dokonywania statystyki związanej z dokonywanymi przez Ciebie zakupami (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),
 5. przechowywania dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),
 6. wysyłki newslettera na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO).

III. W JAKI SPOSÓB WYSYŁAMY NEWSLETTER?

Jeżeli zgodzisz się na wysyłanie newslettera to będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości drogą elektroniczną o nowościach, promocjach, ofertach, wydarzeniach, w których bierzemy udział. Możemy także informować o trendach.

Możesz cofnąć zgodę na newsletter, klikając link u dołu wiadomości zawierającej newsletter.

Cofnięcie zgody oznacza, że nie będziemy przesyłać newslettera. Mamy jednak prawo przechowywać informacje kiedy oraz z jakiego adresu e-mail i adresu IP udzieliłaś/udzieliłeś nam zgody oraz kiedy została ona cofnięta.

IV. JAKIE DANE PRZETWARZAMY I JAK DŁUGO?

Jeżeli:

 1. przeglądasz Sklep: adres IP (dla celów stastycznych), cookies Google Analytics.
  Dane przechowujemy do czasu wygaśnięcia cookies zgodnie z pkt. V poniżej.
 2. zakładasz Konto w Sklepie: adres e-mail, adres IP, cookies Google Analytics.
  Dane przechowujemy przez okres czasu wymagany przepisami prawa na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 3. składasz zamówienie: imię, nazwisko, adres do wysyłki, adres do faktury (opcjonalnie), numer telefonu (potrzebne dla kuriera), adres IP, adres e-mail.
  Dane fiskalne przechowujemy 5 lat od momentu sprzedaży.
  Dane przechowujemy przez okres czasu wymagany przepisami prawa na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 4. kontaktujesz się z nami: dane jakie nam podasz.
  Dane przechowujemy przez okres 12 miesięcy.
 5. składasz reklamację: dane zawarte w formularzu reklamacji, numer telefonu jest opcjonalny i służy wyłącznie nawiązaniu z Tobą szybszego kontaktu.
  Dane przechowujemy przez okres czasu wymagany przepisami prawa na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 6. odstępujesz od umowy: dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy, numer telefonu jest opcjonalny i służy wyłącznie nawiązaniu z Tobą szybszego kontaktu.
  Dane przechowujemy przez okres czasu wymagany przepisami prawa na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli piszemy, że dane przechowujemy przez okres czasu wymagany przepisami prawa na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych to rozumiemy przez to okres czasu wskazany w kodeksie cywilnym jako termin na przedawnienie roszczeń.

V. COOKIES

Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu z witryną.Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis cookies nie umożliwia nam ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.

Jakiego rodzaju cookies przetwarzamy?

Cookies techniczne

Umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień gdy zaznaczysz taką opcję w witrynie lub/i pozwalają nam na tworzenie prostych statystyk na temat korzystania ze Sklepu. Wykorzystujemy cookie odpowiedzialne za sesję logowania oraz wybrany język.

Google Analytics

Korzystamy z innych cookies, w tym Google Analytics (https://www.google.com/analytics/terms/pl.html). Dzięki temu mamy możliwość badania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia, z którego łączysz się z witryną. Pomaga to w szybszym i lepszym wyświetlaniu stron. Dodatkowo analizujemy w jaki sposób trafiłeś do Sklepu, jakie elementy są najczęściej klikane, co jest wyszukiwane i przeglądarce Google przed wejściem.

Piksel Facebooka

Korzystamy także z piksela Facebooka. Jest to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam. Prosimy o zapoznanie się z zasadami działania i zbierania danych na tej podstawie: https://www.facebook.com/ business/help/651294705016616

W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę cookies?

Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu cookies. Jeżeli nie chcesz, aby cookies były przetwarzane możesz wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce). Możesz w dowolnym momencie usunąć cookies z poziomu swojej przeglądarki.

Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej nie wpływa na sposób wyświetlania się Sklepu. Jeżeli byłaś/byłeś zalogowany, nastąpi automatyczne wylogowanie.

VI. KONTAKT Z NAMI

Listownie:

J2 Lidia Jakubowska
ul. Podgórna 13
05-822 Milanówek

E-mail:

info@silkadore.com